Nieuws en pers

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie? Op deze pagina leest u hierover meer.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 - 310 53 10. 
Of stuur een e-mail.

12-5-2015
Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli 2015 in. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de Europese Richtlijn.

Lees verder

Eerdere berichten

12-5-2015
Wet kinderopvang aangenomen

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Lees verder

27-3-2015
Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business.

Lees verder

23-12-2014
Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders stopt

Per 1 januari 2015 stopt de Geschillencommissie Informatieaanbieders omdat per die datum de wettelijke aansluitplicht voor aanbieders van 0900-nummers vervalt.

Lees verder

28-10-2014
Nieuw Hoofd Juridische Zaken

Na 29 dienstjaren wordt Koos Nijgh als Hoofd Juridische Zaken opgevolgd door Lucia Melcherts.

Lees verder


Pagina 1 van 3