Nieuws en pers

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie? Op deze pagina leest u hierover meer.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 - 310 53 10. 
Of stuur een e-mail.

27-3-2015
Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business.

Lees verder

Eerdere berichten

23-12-2014
Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders stopt

Per 1 januari 2015 stopt de Geschillencommissie Informatieaanbieders omdat per die datum de wettelijke aansluitplicht voor aanbieders van 0900-nummers vervalt.

Lees verder

28-10-2014
Nieuw Hoofd Juridische Zaken

Na 29 dienstjaren wordt Koos Nijgh als Hoofd Juridische Zaken opgevolgd door Lucia Melcherts.

Lees verder

16-10-2014
Geschillencommissies Notariaat verhogen schadevergoedingsbedrag

Tot nu toe konden de consumentengeschillencommissie en de zakelijke geschillencommissie voor het Notariaat alleen geschillen behandelen als de schadevergoeding maximaal € 5.000,- was. Per 16 oktober 2014 is dit bedrag verhoogd naar € 10.000,-. Dit hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Consumentenbond afgesproken.

Lees verder

3-4-2014
De jaarverslagen 2013 zijn uit

In het kader van hun kwaliteitsbeleid, kozen in 2013 weer 8 sectoren voor het oprichten van een geschillencommissie. Daarnaast is er een positieve versterking vanuit de overheid van de alternatieve geschilbeslechting zoals De Geschillencommissie die uitvoert. Onder andere door de vastgestelde Europese ADR Richtlijn, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de opschaling naar de wettelijke Geschillencommissie Auteursrechten, krijgt de geschilbeslechting van De Geschillencommissie steeds meer een prominente positie in onze maatschappij.

Lees verder


Pagina 1 van 3