Over de organisatie

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten. SGC heeft op dit moment 53 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen.

De Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf
Om zakelijke klachten te kunnen beoordelen, is in 1999 een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). De SGB behandelt klachten tussen bedrijven en klachten samenhangend met verenigingsregelingen en de handhaving van tuchtrecht. Op dit moment zijn er 12 geschillencommissies die zakelijke klachten behandelen.

De Geschillencommissie
De SGC en SGB handelen onder één naam: De Geschillencommissie.

Bestuur en directie
Het bestuur van de SGC bestaat uit negen leden. Drie leden namens de consumentenorganisaties, drie leden namens de ondernemersorganisaties en drie onafhankelijke leden. De minister van Veiligheid en Justitie benoemt de onafhankelijke leden.

Het bestuur van de SGB bestaat uit drie leden. Dit zijn de onafhankelijke leden van de SGC.

De heer drs. H.G.M. Blocks is de voorzitter van beide stichtingen. De heer drs. P.F.A. Moerkens MPM is de directeur.

Klik hier voor het jaarverslag van De Geschillencommissie.

Kantoor
Het kantoor van De Geschillencommissie staat in Den Haag. Hier werken ruim vijftig mensen. Zij geven administratieve en juridische ondersteuning aan alle geschillencommissies.

Klik hier voor het organogram van De Geschillencommissie.

Goedgekeurd door de overheid
Alle geschillencommissies zijn door de overheid goedgekeurd. Dit betekent dat er een goede procedure is en dat de beslissingen altijd onpartijdig zijn. De geschillencommissies voldoen aan alle nationale en internationale regels.Totstandkoming geschillencommissies
Voordat er een nieuwe geschillencommissie opgericht wordt, is het doorgaans zo dat branche- en consumentenorganisaties bij de SER overleggen over de algemene voorwaarden voor consumenten. Daar is dan altijd de Consumentenbond bij betrokken en daarnaast bijvoorbeeld ANWB of Vereniging Eigen Huis. Algemene voorwaarden zijn de zogenoemde kleine lettertjes die gelden wanneer u een product of dienst koopt. Als alle partijen het eens zijn, worden dit tweezijdige Algemene voorwaarden genoemd. De laatste versie van de tweezijdige voorwaarden vindt u op de website van SER.

Klachten?
Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.

Nieuws

  • 12-05-2015 - Wet kinderopvang aangenomen Lees verder
  • 12-05-2015 - Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen Lees verder
  • 27-03-2015 - Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er! Lees verder
  • 23-12-2014 - Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders stopt Lees verder
  • 28-10-2014 - Nieuw Hoofd Juridische Zaken Lees verder