Alle veelgestelde vragen

U bent consument

Algemene vragen:

Klacht indienen:

 • Waarom kan ik per 1 januari 2012 geen klacht meer indienen bij de commissie Luchtvaart?

  De Geschillencommissie Luchtvaart is per 1 januari 2012 gestopt. De Geschillencommissie kan klachten van consumenten tegen luchtvaartmaatschappijen die zijn ingediend op of na 1 januari 2012 daarom niet meer in behandeling nemen.

  De Geschillencommissie werkt voor brancheorganisaties en consumentenbelangenorganisaties. Brancheorganisatie BARIN heeft de overeenkomst met De Geschillencommissie per 1 januari 2012 beëindigd. Hierdoor kunt u vanaf die datum bij ons geen luchtvaartklachten meer indienen.

 • Waarom kan ik per 1 januari 2013 geen klacht meer indienen bij de commissie Textielreiniging?

  Wegens opzegging door de brancheorganisatie NETEX is de Geschillencommissie Textielreiniging gestopt. Er worden geen nieuwe klachten meer in behandeling genomen. Voor vragen kunt u terecht bij onze telefonische informatiedienst.

 • Ik heb mijn klacht ingediend vóór 1 januari 2013 bij de commissie Textielreiniging, wordt mijn klacht nog wel verder behandeld?

  Wegens opzegging door de brancheorganisatie NETEX is de geschillencommissie Textielreiniging gestopt. Er worden geen nieuwe klachten meer in behandeling genomen. De lopende zaken worden afgewikkeld volgens de normale procedure. Voor vragen kunt u terecht bij onze telefonische informatiedienst.

 • Bij welke commissie moet ik mijn klacht indienen?

  Weet u niet bij welke commissie u uw klacht kunt indienen? Informatie over welke commissies er zijn en welke onderwerpen zij behandelen leest u hier.

 • De andere partij wil samen met mij een oplossing bedenken. Is het een goed voorstel?

  U moet zelf bepalen of u het voorstel van de andere partij goed vindt. De Geschillencommissie kan dat niet voor u bepalen. U kunt het voorstel accepteren of afwijzen. Accepteert u het voorstel en meldt u dit schriftelijk aan ons? Dan stopt de behandeling van de klacht. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Kijk hiervoor in de brochure van de desbetreffende commissie. Houd daar rekening mee als u het voorstel accepteert. 

 • Heb ik een advocaat nodig?

  De procedure bij De Geschillencommissie is heel eenvoudig. U kunt alles zelf doen. Hulp van een advocaat of rechtsbijstand is niet nodig. Wilt u toch een advocaat inhuren, dan moet u dit zelf betalen.

 • Heb ik een gegronde klacht?

  Om dat te weten, kijkt De Geschillencommissie naar het volgende:

  • Het dossier;
  • De geldende Algemene Voorwaarden;
  • De Wetgeving en het recht.


  Daarna houdt De Geschillencommissie een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. We weten vooraf niet of de commissie u gelijk geeft. Wilt u weten of u kans maakt om uw gelijk te krijgen? Kijkt u dan in ons uitsprakenregister. Het helpt u inschatten wat de beste oplossing is. Een klacht indienen of toch samen een oplossing zoeken?

 • Kan ik de behandeling van een klacht nog stopzetten?

  U kunt de procedure altijd stopzetten. Beide partijen moeten het hierover eens zijn. U laat De Geschillencommissie schriftelijk weten dat u de procedure stopzet. De andere partij moet dit ook doen. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Kijk hiervoor in de brochure van de desbetreffende commissie. Is de klacht nog niet definitief in behandeling genomen? Dan kunt u zelf beslissen dat u wilt stoppen. De andere partij hoeft dan niets te doen.

 • Kan ik een klacht per e-mail indienen?

  Nee, u kunt geen e-mail sturen om uw klacht in te dienen. Er zijn twee manieren om uw klacht in te dienen: digitaal (via ons digitale loket) en schriftelijk.
  U kunt uw klacht digitaal indienen via een beveiligde omgeving in ons digitale loket. U moet hier eenmalig uw gegevens invullen. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u inloggen en uw klacht indienen. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen door een vragenformulier te downloaden en in te vullen. Deze moet u dan per post aan ons toesturen.

 • Wat kost de behandeling van een klacht?

  Aan het behandelen van uw klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw klacht. U kunt in de brochure van de commissie waarbij u een klacht wilt indienen, lezen wat de precieze kosten zijn. Als De Geschillencommissie u gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Termijnen indienen klacht:

Digitale dossier:

Geld innen/afsluiting:

 • De ondernemer dreigt het geld te innen of mij af te sluiten. Wat kan ik doen?

  De Geschillencommissie heeft liever niet dat een ondernemer geld int (incasso) tijdens de procedure. Of u afsluit van het product. De ondernemer kan dit wel doen. Dreigt de ondernemer het geld te innen of u af te sluiten? Dan kan De Geschillencommissie u helpen. U betaalt het bedrag aan de De Geschillencommissie. De Geschillencommissie bewaart dit geld voor u totdat de uitspraak is gedaan. Als u gelijk krijgt, krijgt u dit bedrag terug. Als de ondernemer gelijk krijgt, gaat dit bedrag naar de ondernemer. Heeft de ondernemer uw aansluiting tijdens de procedure al afgesloten? De snelste oplossing om weer een aansluiting te krijgen, is het bedrag betalen. Zet er bij uw betaling wel bij dat u dit ‘onder protest’ betaalt. 

Zitting:

 • Kan mijn zitting verplaatst worden?

  Nee, als de zittingsdatum is gepland, kan dit niet meer veranderd worden. Ook het tijdstip van de zitting kan dan niet meer veranderd worden. Kunt u niet aanwezig zijn, dan mag u iemand anders sturen. U moet deze persoon hier vooraf toestemming voor geven via een machtiging. Wij vragen u zo snel mogelijk de naam van deze persoon aan ons door te geven.

 • Mag ik iemand meenemen naar de zitting?

  Ja, u mag iemand meenemen naar de zitting. Zij mogen alleen luisteren en niet namens u spreken.

  Wilt u dat iemand u vervangt tijdens de zitting? Dan moet u deze persoon hier vooraf toestemming voor geven via een machtiging. 

 • Waar vindt de zitting plaats?

  De Geschillencommissie heeft meerdere locaties waar een zitting kan plaatsvinden, namelijk in Den Haag, Utrecht, Zwolle en Eindhoven. De locaties zijn vooraf vastgesteld en niet te wijzigen. Wanneer uw dossier ingepland wordt, proberen wij rekening te houden met de reistijd van u en de andere partij. Een zitting duurt ongeveer dertig minuten. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen.

Na de uitspraak:

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van De Geschillencommissie. Wat kan ik nog doen?

  U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft.

  Ook kunt u de uitspraak voorleggen aan een gewone rechter. Hiervoor geldt een termijn. Dit moet binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin de uitspraak staat. Soms vindt de rechter dat de procedure van De Geschillencommissie niet eerlijk (redelijkheid en billijkheid) is gegaan. In dat geval geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer. Wilt u een rechter naar de uitspraak laten kijken? Dan moet u meestal een advocaat inhuren. De kosten voor de advocaat moet u zelf betalen. Wanneer u niets doet, moet u de uitspraak nakomen.

 • De schikking of uitspraak wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?

  Houdt de andere partij zich niet aan de uitspraak of schikking? Neem dan eerst zelf contact op met de andere partij. Helpt dit niet, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Vergeet hier uw dossiernummer niet bij te vermelden. 
  De Geschillencommissie vraagt dan de andere partij de gemaakte afspraken na te komen.

U bent ondernemer

Algemene vragen:

Klacht indienen:

 • Wat kost de behandeling van een klacht?

  Aan het behandelen van uw klacht zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw klacht. U kunt in de brochure van de commissie waarbij u een klacht wilt indienen, lezen wat de precieze kosten zijn. Als De Geschillencommissie u gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

 • Waarom kan ik per 1 januari 2013 geen klacht meer indienen bij de commissie Textielreiniging?

  Wegens opzegging door de brancheorganisatie NETEX is de Geschillencommissie Textielreiniging gestopt. Er worden geen nieuwe klachten meer in behandeling genomen. Voor vragen kunt u terecht bij onze telefonische informatiedienst.

 • Ik heb mijn klacht ingediend vóór 1 januari 2013 bij de commissie Textielreiniging, wordt mijn klacht nog wel verder behandeld?

  Wegens opzegging door de brancheorganisatie NETEX is de geschillencommissie Textielreiniging gestopt. Er worden geen nieuwe klachten meer in behandeling genomen. De lopende zaken worden afgewikkeld volgens de normale procedure. Voor vragen kunt u terecht bij onze telefonische informatiedienst.

 • Bij welke commissie moet ik mijn klacht indienen?

  Weet u niet bij welke commissie u uw klacht kunt indienen? Informatie over welke commissies er zijn en welke onderwerpen zij behandelen leest u hier.

 • De andere partij wil samen met mij een oplossing bedenken. Is het een goed voorstel?

  U moet zelf bepalen of u het voorstel van de andere partij goed vindt. De Geschillencommissie kan dat niet voor u bepalen. U kunt het voorstel accepteren of afwijzen. Accepteert u het voorstel en meldt u dit schriftelijk aan ons? Dan stopt de behandeling van de klacht. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Kijk hiervoor in de brochure van de desbetreffende commissie. Houd daar rekening mee als u het voorstel accepteert. 

 • Heb ik een advocaat nodig?

  De procedure bij De Geschillencommissie is heel eenvoudig. U kunt alles zelf doen. Hulp van een advocaat of rechtsbijstand is niet nodig. Wilt u toch een advocaat inhuren, dan moet u dit zelf betalen.

 • Heb ik een gegronde klacht?

  Om dat te weten, kijkt De Geschillencommissie naar het volgende:

  • Het dossier;
  • De geldende Algemene Voorwaarden;
  • De Wetgeving en het recht.


  Daarna houdt De Geschillencommissie een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. We weten vooraf niet of de commissie u gelijk geeft. Wilt u weten of u kans maakt om uw gelijk te krijgen? Kijkt u dan in ons uitsprakenregister. Het helpt u inschatten wat de beste oplossing is. Een klacht indienen of toch samen een oplossing zoeken?

 • Kan ik de behandeling van een klacht nog stopzetten?

  U kunt de procedure altijd stopzetten. Beide partijen moeten het hierover eens zijn. U laat De Geschillencommissie schriftelijk weten dat u de procedure stopzet. De andere partij moet dit ook doen. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Kijk hiervoor in de brochure van de desbetreffende commissie. Is de klacht nog niet definitief in behandeling genomen? Dan kunt u zelf beslissen dat u wilt stoppen. De andere partij hoeft dan niets te doen.

 • Kan ik een klacht per e-mail indienen?

  Nee, u kunt geen e-mail sturen om uw klacht in te dienen. Er zijn twee manieren om uw klacht in te dienen: digitaal (via ons digitale loket) en schriftelijk.
  U kunt uw klacht digitaal indienen via een beveiligde omgeving in ons digitale loket. U moet hier eenmalig uw gegevens invullen. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u inloggen en uw klacht indienen. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen door een vragenformulier te downloaden en in te vullen. Deze moet u dan per post aan ons toesturen.

 • Wanneer kan ik een klacht indienen over een vereniging?

  Leden, voormalige leden en verenigingsorganen van een vereniging kunnen bij De Geschillencommissie terecht voor geschillen over de toepassing van verenigingsregels. Op dit moment kan dit alleen voor vereniging BOVAG.

Termijnen indienen klacht:

Digitale dossier:

Geld innen/afsluiting:

 • De ondernemer dreigt het geld te innen of mij af te sluiten. Wat kan ik doen?

  De Geschillencommissie heeft liever niet dat een ondernemer geld int (incasso) tijdens de procedure. Of u afsluit van het product. De ondernemer kan dit wel doen. Dreigt de ondernemer het geld te innen of u af te sluiten? Dan kan De Geschillencommissie u helpen. U betaalt het bedrag aan de De Geschillencommissie. De Geschillencommissie bewaart dit geld voor u totdat de uitspraak is gedaan. Als u gelijk krijgt, krijgt u dit bedrag terug. Als de ondernemer gelijk krijgt, gaat dit bedrag naar de ondernemer. Heeft de ondernemer uw aansluiting tijdens de procedure al afgesloten? De snelste oplossing om weer een aansluiting te krijgen, is het bedrag betalen. Zet er bij uw betaling wel bij dat u dit ‘onder protest’ betaalt. 

Zitting:

 • Kan mijn zitting verplaatst worden?

  Nee, als de zittingsdatum is gepland, kan dit niet meer veranderd worden. Ook het tijdstip van de zitting kan dan niet meer veranderd worden. Kunt u niet aanwezig zijn, dan mag u iemand anders sturen. U moet deze persoon hier vooraf toestemming voor geven via een machtiging. Wij vragen u zo snel mogelijk de naam van deze persoon aan ons door te geven.

 • Mag ik iemand meenemen naar de zitting?

  Ja, u mag iemand meenemen naar de zitting. Zij mogen alleen luisteren en niet namens u spreken.

  Wilt u dat iemand u vervangt tijdens de zitting? Dan moet u deze persoon hier vooraf toestemming voor geven via een machtiging. 

 • Waar vindt de zitting plaats?

  De Geschillencommissie heeft meerdere locaties waar een zitting kan plaatsvinden, namelijk in Den Haag, Utrecht, Zwolle en Eindhoven. De locaties zijn vooraf vastgesteld en niet te wijzigen. Wanneer uw dossier ingepland wordt, proberen wij rekening te houden met de reistijd van u en de andere partij. Een zitting duurt ongeveer dertig minuten. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen.

Na de uitspraak:

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van De Geschillencommissie. Wat kan ik nog doen?

  U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft.

  Ook kunt u de uitspraak voorleggen aan een gewone rechter. Hiervoor geldt een termijn. Dit moet binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin de uitspraak staat. Soms vindt de rechter dat de procedure van De Geschillencommissie niet eerlijk (redelijkheid en billijkheid) is gegaan. In dat geval geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer. Wilt u een rechter naar de uitspraak laten kijken? Dan moet u meestal een advocaat inhuren. De kosten voor de advocaat moet u zelf betalen. Wanneer u niets doet, moet u de uitspraak nakomen.

 • De schikking of uitspraak wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?

  Houdt de andere partij zich niet aan de uitspraak of schikking? Neem dan eerst zelf contact op met de andere partij. Helpt dit niet, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Vergeet hier uw dossiernummer niet bij te vermelden. 
  De Geschillencommissie vraagt dan de andere partij de gemaakte afspraken na te komen.

Zakelijke klacht indienen:

 • Ik heb een zakelijke klacht. Kan ik deze indienen?

  U bent een ondernemer en heeft een klacht over een andere ondernemer? Als de ondernemer bij ons is aangesloten, kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt in het overzicht van alle commissies zien welke zakelijke commissies er zijn door op 'Zakelijke commissies' te klikken.

Overig:

Nieuws

 • 12-05-2015 - Wet kinderopvang aangenomen Lees verder
 • 12-05-2015 - Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen Lees verder
 • 27-03-2015 - Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er! Lees verder
 • 23-12-2014 - Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders stopt Lees verder
 • 28-10-2014 - Nieuw Hoofd Juridische Zaken Lees verder